Asociatia Chinologica Zonala Braila
Asociatia Chinologica Braila
Statut

Pentru ca iubim cainii si vrem sa ajutam crescatorii am creeat aceasta Asociatie!
Asociatia are drept scop reproducerea stiintifica, ameliorarea, fixarea caracteristicilor unitare fenotipce, promovarea calitatilor utilitare si de dresaj sportiv ale fondului canin de rasa identificat prin standarde de catre Federatia Chinologica Internationala

Obiectivele Asociatiei sunt:
Afilierea la Asociatia Chinologica Romana
Respectarea si aducerea la indeplinire a dispozitiilor legale privind protectia animalelor, privind regimul juridic al cainilor fara stapan si a celor privind regimul juridic al cainilor periculosi si agresivi
Respectarea si aducerea la indeplinire a statutelor, regulamentelor, hotararilor, deciziilor si dispozitiilor organelor de conducere si administrare ale ale F.C.I. sau ale A.Ch.R.
Asigurarea bunastarii cainilor
Prevenirea aplicarii de rele tratamente si cruzimi asupra cainilor

(i)    asigurarea aderarii si cooptarii in activitatea chinologica desfasurata sub egida A.Ch.R. numai a persoanelor care impartasesc valorile A.Ch.R. privind:

a) bunastarea cainilor si prevenirea aplicarii de rele tratamente si cruzimi asupra lor;

b) cresterea, conservarea si ameliorarea fondului canin;

c) profesionalismul in activitatea chinologica;

d) schimbul liber de informatii (date factuale) si opinii (judecati de valoare);

e) evitarea si sanctionarea dezinformarii, denigrarii, discriminarii, hartuirii, a comportamentului agresiv fizic sau verbal si a altor forme de atingere a dreptului la imagine si la integritate fizica si psihica;

     f) tolerantei si bunei intelegeri intre toate persoanele                   care actioneaza in domeniul chinologic
Informarea si coordonarea activitatii asociatilor sai, in ceea ce priveste detinerea, selectia, reproductia, ameliorarea si cresterea cainilor, insa numai in conformitate cu regulamentele F.C.I., A.Ch.R. si cu dispozitiile legale privind protectia animalelor, regimul juridic al cainilor fara stapan si regimul juridic al cainilor periculosi, agresivi si utilitari
Intermedierea relatiei dintre asociati si A.Ch.R. sau Cartea de Origine Romana (referita in continuare prin acronimul ”C.O.R.”) pentru furnizarea de servicii in domeniul chinologic (inregistrari in cartea de origine, eliberarea, completarea si modificarea actelor de origine, a carnetelor de performanta, a diplomelor etc.)
Organizarea de competitii canine si alte evenimente chinologice, sub egida  A.Ch.R.
Informarea si coordonarea activitatii membrilor sai in ceea ce priveste obligatiile legale stabilite in sarcina Asociatiei si a A.Ch.R. privind regimul beneficiarilor reali, prevenirea spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism;
Colaborarea cu autoritatile centrale si locale, instantele de judecata, unitatile de parchet, jandarmerie, politie, sanitar-veterinare etc. in toate aspectele ce tin de scopul si obiectivele Asociatiei si ale A.Ch.R.;
Promovarea unui cadru de exprimare a opiniilor si de primire/transmitere a informatiilor si opiniilor in orice mediu de comunicare (fizic sau electronic) in mod liber si civilizat, lipsit de comportamente agresive verbale si fizice, cu respectarea dreptului la imagine al entitatilor vizate, cu buna-credinta si cu respectarea bunelor moravuri;
Prevenirea si sanctionarea dezinformarii, denigrarii, discriminarii, hartuirii, a comportamentului agresiv fizic sau verbal si a altor forme de atingere a dreptului la imagine si la integritate fizica si psihica;
transferul prerogativei disciplinare fata de asociati, catre Comisia de Etica si Disciplina a A.Ch.R. si Consiliul director A.Ch.R., conform Regulamentului Comisiei de Etica si Disciplina A.Ch.R.Pentru ca iubim cainii si vrem sa ajutam crescatorii am creeat aceasta Asociatie!
Asociatia are drept scop reproducerea stiintifica, ameliorarea, fixarea caracteristicilor unitare fenotipce, promovarea calitatilor utilitare si de dresaj sportiv ale fondului canin de rasa identificat prin standarde de catre Federatia Chinologica Internationala

Obiectivele Asociatiei sunt:
Afilierea la Asociatia Chinologica Romana
Respectarea si aducerea la indeplinire a dispozitiilor legale privind protectia animalelor, privind regimul juridic al cainilor fara stapan si a celor privind regimul juridic al cainilor periculosi si agresivi
Respectarea si aducerea la indeplinire a statutelor, regulamentelor, hotararilor, deciziilor si dispozitiilor organelor de conducere si administrare ale ale F.C.I. sau ale A.Ch.R.
Asigurarea bunastarii cainilor
Prevenirea aplicarii de rele tratamente si cruzimi asupra cainilor

(i)    asigurarea aderarii si cooptarii in activitatea chinologica desfasurata sub egida A.Ch.R. numai a persoanelor care impartasesc valorile A.Ch.R. privind:

a) bunastarea cainilor si prevenirea aplicarii de rele tratamente si cruzimi asupra lor;

b) cresterea, conservarea si ameliorarea fondului canin;

c) profesionalismul in activitatea chinologica;

d) schimbul liber de informatii (date factuale) si opinii (judecati de valoare);

e) evitarea si sanctionarea dezinformarii, denigrarii, discriminarii, hartuirii, a comportamentului agresiv fizic sau verbal si a altor forme de atingere a dreptului la imagine si la integritate fizica si psihica;

     f) tolerantei si bunei intelegeri intre toate persoanele                   care actioneaza in domeniul chinologic
Informarea si coordonarea activitatii asociatilor sai, in ceea ce priveste detinerea, selectia, reproductia, ameliorarea si cresterea cainilor, insa numai in conformitate cu regulamentele F.C.I., A.Ch.R. si cu dispozitiile legale privind protectia animalelor, regimul juridic al cainilor fara stapan si regimul juridic al cainilor periculosi, agresivi si utilitari
Intermedierea relatiei dintre asociati si A.Ch.R. sau Cartea de Origine Romana (referita in continuare prin acronimul ”C.O.R.”) pentru furnizarea de servicii in domeniul chinologic (inregistrari in cartea de origine, eliberarea, completarea si modificarea actelor de origine, a carnetelor de performanta, a diplomelor etc.)
Organizarea de competitii canine si alte evenimente chinologice, sub egida  A.Ch.R.
Informarea si coordonarea activitatii membrilor sai in ceea ce priveste obligatiile legale stabilite in sarcina Asociatiei si a A.Ch.R. privind regimul beneficiarilor reali, prevenirea spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism;
Colaborarea cu autoritatile centrale si locale, instantele de judecata, unitatile de parchet, jandarmerie, politie, sanitar-veterinare etc. in toate aspectele ce tin de scopul si obiectivele Asociatiei si ale A.Ch.R.;
Promovarea unui cadru de exprimare a opiniilor si de primire/transmitere a informatiilor si opiniilor in orice mediu de comunicare (fizic sau electronic) in mod liber si civilizat, lipsit de comportamente agresive verbale si fizice, cu respectarea dreptului la imagine al entitatilor vizate, cu buna-credinta si cu respectarea bunelor moravuri;
Prevenirea si sanctionarea dezinformarii, denigrarii, discriminarii, hartuirii, a comportamentului agresiv fizic sau verbal si a altor forme de atingere a dreptului la imagine si la integritate fizica si psihica;
transferul prerogativei disciplinare fata de asociati, catre Comisia de Etica si Disciplina a A.Ch.R. si Consiliul director A.Ch.R., conform Regulamentului Comisiei de Etica si Disciplina A.Ch.R.